ירושלים – מינהל קהילתי בקעה רבתי

אירועים קרובים

לא נמצאו אירועים

1 אירועים קודמים

מיניות באוכלוסיות המיוחדות

מיניות באוכלוסיות המיוחדות

תכנית רעים הפועלת במנהל בשתי קבוצות גילאיות שונות שמה לעצמה כנושא מרכזי לפתוח את תחום המיניות, במיוחד באוכלוסיות מיוחדות. התקיימה חשיבה משותפת של ההורים עם צוות המנהל והתגבשה תכנית לבניית סדנה מיוחדת שתועבר בהמשך.

01/02/2021 - 28/02/2021 לפרטים נוספים

ערכות וסדנאות ביתיות

ערכות וסדנאות ביתיות

קבוצת נוער מתנדבת ישבה לתכנן לפי כחודשיים אילו פעילויות היא יכולה לבצע לאוכולסיות שונות בתחומי המינהל. הנוער החליט ובנה סט של ערכות סדנאיות אותן הוא תכנן, רכש, סידר וחילק עבור משפחות צמי"ד. הערכות כללו קיט סדנאי ליצירה וגם לבישול. הערכות חולקות לעשרות רבות של משפחות צמי"ד בשכונות המינהל.

(order=ASC)
מעלה מפה...

כתובת

יששכר 3
ירושליםIsrael