ירושלים – מרכז קהילתי הר נוף

אירועים קרובים

לא נמצאו אירועים

4 אירועים קודמים

01/02/2021 - 28/02/2021 לפרטים נוספים

כאן זה בית כאן זה נוף

כאן זה בית כאן זה נוף

קיר קהילתי ייחודי בכניסה למינהל הקהילתי, בביצוע קהילת צמי"ד ומשפחות. הקיר מורכב מלבבות שכל השותפים למיזם יצרו בטכניקה אומנותית (הדרכה ניתנה לכל משתתף באמצעות סרטון) כאשר כל הלבבות יחד - משלימים זה את זה לעץ גדול המסמל את החיבור, היער שמקיף את השכונה והתרומה של כל אחד לקהילה.

(order=ASC)
מעלה מפה...

כתובת

קצנלבוגן 43
ירושליםIsrael