אדוה כהן

אדוה כהן

אדוה כהן

שינוי המציאות של אנשים עם מוגבלות ע"י הסברות לקהילה, מפעלים קהילתיים, יצירת שוויון זכויות חברתי ושילוב בקהילה בכל התחומים

רכזת נגישות ומנהלת תחום אוכלוסיות מיוחדות ברשת המתנ"סים קריית ביאליק.

אחראית על בדיקת נגישות בכל שלוחות רשת המתנ"סים, טיפול בהנגשת המבנים על פי הצורך וקיום אירועים נגישים לכלל האוכלוסייה.

פעילויות נבחרות בקהילה

במטרה להנגיש את המרחב הציבורי, אני מקיימת בשיתוף ראש העיר ופעילי קהילה נגישה, בדיקות נגישות ברחובות העיר קריית ביאליק, לרבות סקירת המדרכות והירידה התקנית לכביש.

סיפור הצלחה בו אני גאה במיוחד הוא "קייטנת קיץ לילדים עם מוגבלויות". במסגרת זו הילדים נחשפים לתכנים מגוונים, כגון: סדנאות לכישורי חיים, טיולים ומגוון רחב של חוגים.

אחד הדברים המרגשים אותי בקייטנה, היא המפגש עם רוח ההתנדבות של אנשים רבים מהקריה והנתינה הנפלאה למען ילדים עם מוגבלות.

פעילות הסברה לילדי בית בפר בקריית ביאליק