עמק עמרמי

עמק עמרמי

עמק עמרמי

מסבירן קהילה נגישה אשדוד ופעיל בקבוצת המסבירנים הארצית.

יליד 1971 נשוי אבא לתאומים (בן ובת). אני אדם עם מגבלה פיזית המתנייד באמצעות כיסא גלגלים.

הפעילות שלי בקהילה

במסגרת פעילותי אני מקיים הסברות ומבצע פעילויות משותפות עם הילדים  בבתי הספר, במטרה לחשוף את הילדים לעולמם של אנשים עם מוגבלויות, לחנך לשינוי תפיסה ולקבלת האחר.

כמו כן, חבר בוועדת הנגישות בעיר אשדוד.

אחד מסיפורי ההצלחה שלי הוא הקשר המתמיד ושיתוף הפעולה הפורה שאני מקיים עם  אגף החופים באשדוד לטובת שיפור נגישות השירות. דוגמה לכך הוא מיזם אירועי חוף הקשור באנשים עם מוגבלויות.